TÌM HIỂU CÁC KÍ HIỆU HƯỚNG DẪN

ĐỘ RỘNG
LƯỢNG GEL
ĐỘ MỎNG
6 SẢN PHẨM
Bao Cao Su Durex Fetherlite Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Fetherlite Hộp 12 cái

ÔM SÁT
LƯỢNG GEL CHUẨN
RẤT MỎNG
Bao cao su Durex Fether Ultima hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Fether Ultima Hộp 12 cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL CHUẨN
SIÊU MỎNG
Bao Cao Su Durex Performa Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Performa Hộp 12 Cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL CHUẨN
MỎNG
Bao Cao Su Durex Pleasuremax Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Pleasuremax Hộp 12 Cái

LỚN
LƯỢNG GEL CHUẨN
THÔNG THƯỜNG
Bao Cao Su Durex Kingtex Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Kingtex Hộp 12 Cái

ÔM SÁT
LƯỢNG GEL CHUẨN
MỎNG