TÌM HIỂU CÁC KÍ HIỆU HƯỚNG DẪN

ĐỘ RỘNG
LƯỢNG GEL
ĐỘ MỎNG
3 SẢN PHẨM
Bao Cao Su Durex Invisible Extra Thin, Extra Lubricated Hộp 10 Cái

Bao Cao Su Durex Invisible Extra Thin, Extra Lubricated Hộp 10 Cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL BỔ SUNG
SIÊU MỎNG
Bao cao su Durex Fetherlite Ultima hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Fether Ultima Hộp 12 cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL CHUẨN
SIÊU MỎNG