TÌM HIỂU CÁC KÍ HIỆU HƯỚNG DẪN

ĐỘ RỘNG
LƯỢNG GEL
ĐỘ MỎNG
9 SẢN PHẨM
Bao Cao Su Durex Invisible Extra Thin, Extra Lubricated Hộp 10 Cái

Bao Cao Su Durex Invisible Extra Thin, Extra Lubricated Hộp 10 Cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL BỔ SUNG
SIÊU MỎNG
Bao Cao Su Durex Fetherlite Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Fetherlite Hộp 12 cái

ÔM SÁT
LƯỢNG GEL CHUẨN
RẤT MỎNG
Bao cao su Durex Fetherlite Ultima hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Fether Ultima Hộp 12 cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL CHUẨN
SIÊU MỎNG
Bao Cao Su Durex Performa Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Performa Hộp 12 Cái

THÔNG THƯỜNG
LƯỢNG GEL CHUẨN
MỎNG
Khám Phá Bao Cao Su Gân Và Bao Cao Su Có Hạt Nổi

Bao Cao Su Durex Pleasuremax Hộp 12 Cái

LỚN
LƯỢNG GEL CHUẨN
THÔNG THƯỜNG
Bao Cao Su Durex Kingtex Hộp 12 Cái

Bao Cao Su Durex Kingtex Hộp 12 Cái

ÔM SÁT
LƯỢNG GEL CHUẨN
MỎNG
Bao Cao Su Durex Jeans Hộp 3 cái

Bao Cao Su Durex Jeans Hộp 3 cái

ÔM SÁT
LƯỢNG GEL BỔ SUNG
MỎNG
Bao Cao Su Durex Jeans Hộp 30 cái

Bao Cao Su Durex Jeans Hộp 30 cái

ÔM SÁT
LƯỢNG GEL BỔ SUNG
MỎNG