Vui lòng liên hệ để được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn về sản phẩm

Thông tin liên hệ

OUR MAILING ADDRESS:

RB Consumer Relations

399 Interpace Pkwy

Parsippany, NJ 07054

USA

Telephone:

Products: 1-800-756-5488

Orders: 1-855-208-1561

durexcustomercare@rb.com