Chính sách bảo mậtChính sách Bảo mật bao gồm các nội dung gì

Reckitt Benckiser (Canada) Inc. (nay gọi là “Reckitt Benckiser”) tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập đến trang web hoặc phản hồi với các quảng cáo tương tác trực tuyến của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này được dùng để phác thảo thông tin Reckitt Benckiser sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng lượng thông tin đó. Chính sách này cũng sẽ hướng dẫn bạn những điều cần làm trong trường hợp bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị thu thập hoặc chia sẻ khi bạn truy cập vào trang web của Reckitt Benckiser hay phản hồi với các quảng cáo tương tác trực tuyến của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Quyền riêng tư của trẻ em

Các trang web được liên kết

Thu thập thông tin tự động không phải thông tin nhận dạng cá nhân

Thông tin chúng tôi có thể đặt tự động trên ổ cứng máy tính của bạn

Cách bảo mật thông tin của bạn

Chịu trách nhiệm liên hệ

Cách cập nhật hoặc thay đổi thông tin của bạn

Sửa đổi Chính sách Bảo mật này